Publiczne Gimnazjum nr 21

Gimnazjum przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi (z dysfunkcjami narządu ruchu, z wadami słuchu, wzroku, itp.). Do szkoły gimnazjalnej mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej do 21 roku życia. Nauka trwa 3 lata i jej zadaniem jest optymalne przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Przygotowuje do podjęcia edukacji na kolejnym etapie w Szkole Przysposabiającej do Pracy. W gimnazjum istnieje możliwość przedłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok.

W placówce funkcjonują mało liczne klasy (od 2 do 8 osób). Oddziały klasowe tworzone są w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka i zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dla każdego ucznia tworzone są, przez zespół nauczycieli i terapeutów, Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne.

W klasach gimnazjalnych kształtowane i rozwijane są umiejętności na następujących zajęciach: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmika, technika, plastyka, wychowanie fizyczne, religia, wychowanie do życia w rodzinie (nieobowiązkowo).

Poza zajęciami obowiązkowymi z uczniami prowadzone są dodatkowe specjalistyczne zajęcia indywidualne lub grupowe, tj.: terapia logopedyczna, glottodydaktyka, Integracja Sensoryczna, wspomaganie rozwoju intelektualnego, gimnastyka korekcyjna, hipoterapia, dogoterapia, terapia ręki, Metoda Tomatisa, terapia Biofeedback, usprawnianie widzenia, rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia na basenie. Uczniowie realizują projekty edukacyjne o zróżnicowanej tematyce rozwijające umiejętności i zainteresowania. Uczestniczą w ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Uczniowie na miarę swoich możliwości biorą udział w życiu szkoły, uczestnicząc w apelach, przeglądach, imprezach sportowych, uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych. Realizują i rozwijają swoje umiejętności i pasje w szkolnych kołach zainteresowań.

Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną i dbającą o dobro dziecka kadrę pedagogiczną oraz współpracę z rodzicami ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań w zakresie edukowania i wychowania dzieci.

 

Galeria

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Lipiec 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Instagram