Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2

Regon 147372070

 

PLAN PRACY PORADNI w roku szkolnym 2018/2019

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALISTY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Anita Czyżewska-Cielecka

10:15-11:15

----------

17:00-18:00

------------

-------------

15:05-16:05

17:30-18.30

Ewa Piskorz

-------------

17:00-19:00

8:25-9:25

-----------

------------

Marzena Adamiec

16:00-18:30

15:05-18:35

------------

-----------

------------

Marlena Krzepisz-Dąbrowska

13:30-17:00

-----------

------------

13:30-17:00

------------

Beata Brzezińska

-------------

------------

15:00-19:00

-----------

------------

Anna Szcześniak

-------------

15:15-18:15

------------

11:15-12:15

------------

15:15-18:15

Żaneta Kawałek

16:00-18:30

-----------

--------------

16:00-18:30

-------------

Małgorzata Łozińska

-------------

----------

16:00-18:00

15:15-17:15

------------

Marzena Zep

16:15-18:15

----------

-------------

16:10-18:10

15:10-16:10

Ewelina Bartos

--------------

8:00-11:00

------------

9:45-12:15

8:00-9:00

10:00-12:30

Agnieszka Domżalska-Łyszcz

--------------

9:30-13:30

10:30-12:30

------------

8:30-9:30

15:30-16-30

17:30-19:00

Magdalena Falkiewicz

16.30-18.30

-------------

13:00-14:00

8:00-11:00

15:30-16:30

16:00-18:00

12.00-13.00

Kinga Gajek

--------------

8:30-12:30

-------------

8:30-13:30

8:30-13:30

Joanna Guza

-------------

12:30-17:30

9:30-14:30

------------

-------------

Anna Gruszka

-------------

-------------

------------

13:30-18:30

13:30-18:30

Małgorzata Szary

13:30-15:30

16:00-18:00

-----------

16:00-18:00

--------------

           

 

 

Nasi podopieczni są ważni dla nas, dlatego, każdego dnia, za główny cel stawiamy sobie kompleksową i efektywną pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przyjaznym dla dziecka miejscu.

Wszelkie działania prowadzone są na pisemny wniosek rodzica i są bezpłatne.                              

Prowadzimy działalność diagnostyczną

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • lekarską

Proces diagnozy nozologicznej jest zakończony konsultacjami lekarza specjalisty psychiatry. Długość badania uwarunkowana jest dobranymi metodami diagnozy oraz tempem indywidualnej pracy dziecka.

 

Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, m.in.

 • terapię logopedyczną
 • glottodydaktykę
 • TUS
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • terapię ręki
 • terapię pedagogiczną

 

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy różne techniki, terapie,  metody i elementy metod.

Wspieramy rozwój dzieci i uczniów stosując wszelkie dostępne, nowoczesne i efektywne oddziaływania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Pracujemy w nurcie behawioralnym.

Stosujemy strategie PECS.

 

Zespoły orzekające w sprawach autyzmu działające w poradni , zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydają m.in.

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Na pisemny wniosek rodzica /prawnego opiekuna wydawane są opinie i informacje o wynikach badań.

 

Nasze standardy:

- profesjonalizm ugruntowany wieloletnim doświadczeniem kadry

- przyjazna atmosfera dostosowana do potrzeb dziecka

- bezpieczeństwo i dyskrecja

Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom, wychowawcom, nauczycielom.

Specjaliści Poradni oraz zespoły zadaniowe

Zespół specjalistów logopedów

 1. Agnieszka Domżalska - Łyszcz 
 2. Magdalena Falkiewicz

Specjalista doradztwa zawodowego:

 1. Żaneta Kawałek 

Psycholog

 1. Kinga Gajek 
 2. Małgorzata Szary
 3. Joanna Guza
 4. Anna Gruszka

Zespół specjalistów oligofrenopedagogów:

 1. Marzena Adamiec
 2. Beata Brzezińska
 3. Anita Czyżewska - Cielecka
 4. Żaneta Kawałek
 5. Marlena Krzepisz - Dąbrowska
 6. Małgorzata Łozińska
 7. Ewa Piskorz
 8. Anna Szcześniak
 9. Marzena Zep

Lekarz specjalista psychiatra

 1. Małgorzata Nagadowska - Nojek

 

Zespoły orzekające są powoływane i działają na zasadach określonych w:

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (Dz. U. z dnia 14 września 2017 r., Poz. 1743)

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 199)

 

w celu wydania orzeczeń i opinii:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

5) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Opinie i orzeczenia są wydawana na pisemny wniosek Rodzica/Prawnego Opiekuna.

wskazanie poradni

Pliki do pobrania

 1. zgloszenie-do-poradni.docx
 2. wniosek-o-wydanie-orzeczenia-opinii-wwrd.docx
 3. opinia-ze-szkoly-na-potrzeby-zespolu-orzekajacego.docx
 4. zaswiadczenie-lekarskie-do-naucz-ind.doc

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Październik 2019 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Instagram