Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2

Regon 147372070

 

PLAN PRACY PORADNI w roku szkolnym 2018/2019

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALISTY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Agnieszka DOMŻALSKA - ŁYSZCZ

         

Małgorzata ŁOZIŃSKA

         

Marzena ADAMIEC

         

Marzena ZEP

         
Anita CZYŻEWSKA - CIELECKA          
Ewa PISKORZ          
Beata BRZEZIŃSKA          
Żaneta KAWAŁEK          
Kinga GAJEK          
Małgorzata SZARY          
Marlena KRZEPISZ - DĄBROWSKA          
Anna SZCZEŚNIAK          
Dominika MAJCHER          
           

 

 

Nasi podopieczni są ważni dla nas, dlatego, każdego dnia, za główny cel stawiamy sobie kompleksową i efektywną pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przyjaznym dla dziecka miejscu.

Wszelkie działania prowadzone są na pisemny wniosek rodzica i są bezpłatne.                              

Prowadzimy działalność diagnostyczną

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • lekarską

Proces diagnozy nozologicznej jest zakończony konsultacjami lekarza specjalisty psychiatry. Długość badania uwarunkowana jest dobranymi metodami diagnozy oraz tempem indywidualnej pracy dziecka.

 

Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, m.in.

 • terapię logopedyczną
 • glottodydaktykę
 • TUS
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • terapię ręki
 • terapię pedagogiczną

 

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy różne techniki, terapie,  metody i elementy metod.

Wspieramy rozwój dzieci i uczniów stosując wszelkie dostępne, nowoczesne i efektywne oddziaływania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Pracujemy w nurcie behawioralnym.

Stosujemy strategie PECS.

 

Zespoły orzekające w sprawach autyzmu działające w poradni , zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydają m.in.

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Na pisemny wniosek rodzica /prawnego opiekuna wydawane są opinie i informacje o wynikach badań.

 

Nasze standardy:

- profesjonalizm ugruntowany wieloletnim doświadczeniem kadry

- przyjazna atmosfera dostosowana do potrzeb dziecka

- bezpieczeństwo i dyskrecja

Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom, wychowawcom, nauczycielom.

Specjaliści Poradni oraz zespoły zadaniowe

Zespół specjalistów logopedów

 1. Agnieszka Domżalska - Łyszcz 
 2. Magdalena Bojek

Specjalista doradztwa zawodowego:

 1. Żaneta Kawałek 

Psycholog

 1. Kinga Gajek 
 2. Małgorzata Szary
 3. Joanna Guza
 4. Anna Gruszka

Zespół specjalistów oligofrenopedagogów:

 1. Marzena Adamiec
 2. Beata Brzezińska
 3. Anita Czyżewska - Cielecka
 4. Żaneta Kawałek
 5. Marlena Krzepisz - Dąbrowska
 6. Małgorzata Łozińska
 7. Ewa Piskorz
 8. Anna Szcześniak
 9. Marzena Zep

Lekarz specjalista psychiatra

 1. Małgorzata Nagadowska - Nojek

 

Zespoły orzekające są powoływane i działają na zasadach określonych w:

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (Dz. U. z dnia 14 września 2017 r., Poz. 1743)

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 199)

 

w celu wydania orzeczeń i opinii:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

5) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Opinie i orzeczenia są wydawana na pisemny wniosek Rodzica/Prawnego Opiekuna.

wskazanie poradni

Pliki do pobrania

 1. Opinia ze szkoły – wzór zgodny z rozporządzeniem MEN (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) (Pobierz)
 2. Oświadczenie rodzica (Pobierz)
 3. Wniosek do Dyrektora o wydanie opinii/informacji (Pobierz)
 4. Wniosek do Prezydenta (Pobierz)
 5. Wniosek o objęcie dziecka terapią (Pobierz)
 6. Wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka/ucznia (Pobierz)
 7. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych (diagnoza) (Pobierz)
 8. Wniosek o przeprowadzenie obserwacji (Pobierz)
 9. Wniosek o udzielenie pomocy /porady /konsultacji (Pobierz)
 10. Wniosek o wydanie orzeczenia (Pobierz)
 11. Wniosek rodzica o kontakt SPPP z placówką (Pobierz)
 12. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (Pobierz)
 13. Zaświadczenie lekarskie do indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego (Pobierz)
 14. Zgłoszenie do poradni (Pobierz)
 15. Zgoda rodzica (Pobierz)

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Październik 2018 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Instagram