Ułatwienia dostępu

Wczesne

Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju przy ZSSIPO w Radomiu oferuje dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Czytaj więcej...

Publiczne

Przedszkole nr 18

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 18 przy ZSSiPO działa od 1 września 2014r. Jest nową placówką nastawioną na pracę z dziećmi z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 3 roku życia do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

czytaj więcej

Publiczna

Szkoła Podstawowa nr 16

Nauczanie początkowe to jednolity, trwający kilka lat proces dydaktyczno-wychowawczy, na który składają się: rozwój, uczenie się, nauczanie, kształcenie, wychowanie. Ideą nadrzędną zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej ma być nie tyle ilość przyswajanej przez dziecko...

czytaj więcej...

Publiczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Celem edukacji na tym poziomie jest: utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy; kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych; nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie...

Czytaj więcej...

Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna dla dzieci z autyzmem i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pragniemy zaprezentować Państwu szeroką ofertę diagnozy, terapii, oraz działań profilaktycznych i zajęć postdiagnostycznych skierowaną do dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także ich rodziców i nauczycieli.

Czytaj więcej...

Ostatnio dodane

muzyczne anioły

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

196097
Gości Online 59