Ułatwienia dostępu

Aktualności

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych na konsultacje i zajęcia otwarte w Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu w Radomiu z okazji 2.04.2019r. - Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Miesiąca Wiedzy na temat Autyzmu w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu ul. Lipska 2, tel. 48 366 41 31

Harmonogram dyżurów w czasie Europejskiego Tygodnia Autyzmu w dniach od 03.12.2018r. do 07.12.2018r.

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 oraz Stowarzyszenie Edukacyjno-Rehabilitacyjne ,,Do Celu” zaprasza na IV Międzynarodową konferencję naukowo – szkoleniową ,,Autyzm - aspekty medyczne i terapeutyczne”

Wydarzenia zaplanowane w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu 2 kwietnia 2017 r.

Liczymy, że uda nam się dotrzeć z informacją o autyzmie do szerokiego grona osób i jednocześnie podkreślić wagę wczesnej terapii i diagnozy, uświadomić potrzebę stworzenia systemu wsparcia dla osób z autyzmem na każdym etapie ich życia i rozwoju – od wczesnego dzieciństwa aż po dorosłe życie.  Większość dorosłych osób z autyzmem potrzebuje pomocy przez całe życie. Musimy jednak pamiętać, że każdy z podopiecznych ma prawo do bycia sobą.

Już po raz trzeci zapraszamy na konsultacje zorganizowane na terenie Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze spektrum Autyzmu w ZSSiPO w Radomiu, ul. Lipska 2; w czasie trwania akcji Dni Otwartych (od 3 do 7 kwietnia), grupa specjalistów, terapeutów, pracowników poradni i rodziców dzieci z autyzmem – udzielać będzie informacji o naszej działalności, diagnozie, formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 1. Konsultacje, badania przesiewowe, porady w punkcie konsultacyjnym
  (
  3 - 7 kwietnia) zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu działającej
  w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2.

Harmonogram dyżurów poszczególnych specjalistów zostanie umieszczony
na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych.

Zapisy od dnia 27 marca 2017r. pod numerem telefonu 48 366 41 31

 1. Spotkania z doradcą zawodowym.
 2. Spotkanie z rodzicamiosób z autyzmem i zespołem Aspergera”
  pt.; „Jak towarzyszyć w rozwoju dziecku z autyzmem lub z zespołem Aspergera? Sytuacja rodzeństwa osób z diagnozą CZR?”
 3. Warsztaty sensoryczne „Poznaj, poczuj, doświadcz”.

Uczestnictwo w warsztatach pozwoli zrozumieć jak odbierają świat osoby
z autyzmem.

 1. Spotkania nt. Diagnozy autyzmu, fakty i mity o autyzmie, skuteczne terapie.
 2. Opublikowanie na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych
  i Placówek Oświatowych w Radomiu artykułów nt. autyzmum.in.: jego skali, wczesnych symptomów tego zaburzenia, współczesnych badań dotyczących przyczyn zjawiska, skutecznych metod terapii oraz roli rodziców w terapii dziecka

 

Harmonogram działań, dyżurów poszczególnych specjalistów, spotkań oraz zajęć i konsultacji.

Poniedziałek

3.04.2017r.

Wtorek

4.04.2017 r.

Środa

5.04.2017 r.

Czwartek

6.04.2017 r.

Piątek

7.04.2017 r.

16.30-18.00

Jak pokonywać trudności w czytaniu
i pisaniu u uczniów
z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.
Spotkanie teoretyczno – warsztatowe

(prowadzący mgr Marzena Adamiec, mgr Marzena Zep)

 

 

 

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

15.30 – 18.30

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera

 

 

(prowadzący mgr Marzena Adamiec, mgr Beata Brzezińska)

 


zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

15.30-16.30

Warsztaty sensoryczne

(prowadzący mgr Marzena Adamiec, mgr Anna Zgrzebniak,
mgr Agnieszka Domżalska – Łyszcz)

 

 

 

 

 

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

16.00 – 17.30

Spotkanie
z rodzicami osób
z autyzmem lub
z zespołem Aspergera”
pt.; „Jak towarzyszyć w rozwoju dziecku
z autyzmem lub
z zespołem Aspergera? Sytuacja rodzeństwa osób z diagnozą CZR?”

(prowadzący mgr Małgorzata Szary,
 mgr Kinga Gajek)zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

10.30 – 13.30

Konsultacje
z psychologiem

(prowadzący
mgr Kinga Gajek)

 

 

 

 

 

 

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

14.30-16.30

Konsultacje z doradcą zawodowym

 

 

(prowadzący
mgr Żaneta Kawałek)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

17.00 – 19.00

Od diagnozy do terapii – jak efektywnie kształtować umiejętności komunikacyjne.

(prowadzący
mgr Agnieszka Domżalska - Łyszcz)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

16.30- 18.00

Malujemy świat
na niebiesko – grupowe zajęcia rehabilitacyjno – poznawcze

(prowadzący
mgr Ewa Piskorz,
mgr Agnieszka Domżalska - Łyszcz)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

13.30- 15.30

Konsultacje z doradcą zawodowym

 

 

(prowadzący
mgr Żaneta Kawałek)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

12.00 – 16.00

Konsultacje
z logopedą

 

 

(prowadzący
mgr Anna Zgrzebniak)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

15.00 -18.00

Konsultacje
z psychologiem

(prowadzący
mgr Kinga Gajek)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

 

16. 30 - 18.30

Konsultacje
z logopedą

(prowadzący
mgr Anna Zgrzebniak)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

15.30 – 18.00

Konsultacje
z oligofrenopedagogiem

(prowadzący
mgr Marzena Zep)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

 

13.00- 16.00

Konsultacje
z oligofrenopedagogiem

(prowadzący
mgr Małgorzata Łozińska)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

 

 

15.30- 17.00

Konsultacje
z oligofrenopedagogiem

(prowadzący
mgr Małgorzata Łozińska)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

 

16.30 - 18.30

Konsultacje
z oligofrenopedagogiem

(prowadzący
mgr Marzena Adamiec)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

 

15.30 – 17.00

Konsultacje
z oligofrenopedagogiem

(prowadzący
mgr Małgorzata Łozińska)

zapisy w sekretariacie ZSS i PO
tel. 48 366 41 31

 

 

 

Harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych.

Zapisy od dnia 27 marca 2017r. w sekretariacie ZSS i PO ul. Lipska 2, 26 – 600 Radom,
pod numerem telefonu 48 366 41 31

 

Informujemy, że do wszystkich osób które wyraziły chęć uczestnictwa wysłaliśmy mail z informacją dotyczącą zgłoszenia w III Konferencji „Jak wprowadzać w świat osoby z autyzmem” organizowanym przez ZSSiPO i UTH w Radomiu dnia 9 luty 2017r. Jesteśmy przekonani, że szkolenie będzie wyjątkowe i postaramy się zrobić wszystko by spełnić twoje oczekiwania!

Zgłoszenie nie zostanie zrealizowane dopóki pieniądze nie zostaną zaksięgowane na naszym koncie bankowym.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 zaprasza na III Konferencję naukowo – szkoleniową „Jak wprowadzać w świat osoby z autyzmem?” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego oraz pod patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty, Pani Aurelii Michałowskiej i JM Rektora UTH w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika, która odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 w dniu 9 lutego 2017r.

Szanowni Państwo!
Informujemy,że wszyscy rodzice ,którzy wypełnili karty zgłoszeń są zakwalifikowani na konferencję ,natomiast lista nauczycieli do Państwa wglądu w załączeniu.
Jeśli ktoś z Państwa nie może uczestniczyć w konferencji, prosimy o informację do szkoły, gdyż na każde miejsce czekają uczestnicy z listy rezerwowych.
Podczas konferencji będzie można zakupić literaturę na stoisku Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz uzyskać informacje w punkcie ZUS na temat świadczeń dla niepełnosprawnych.

19 kwietnia 2016 roku odbyły się spotkania warsztatowe dla rodziców w ramach zajęć grupowych – socjoterapeutycznych (w I i II grupie).

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 zaprasza na II Konferencję „Autyzm? Pomagamy skutecznie” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pani Aurelii Michałowskiej, która odbędzie się w dniu 17 maja 2016r. w Centrum Konferencyjnym EMS przy ul. Biznesowej 9.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007r.  i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.

Obchody tego Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu dziecięcego.

Według najnowszych danych statystycznych około 1,5 tysiąca urodzonych w tym roku w Polsce dzieci uzyska diagnozę zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Wielu rodziców
ma poważne wątpliwości, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, czy nabywa odpowiednich umiejętności w odpowiednim tempie
i zgodnie z kryteriami wieku.

Stąd pomysł, aby w Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, zorganizować cykl spotkań, konsultacji, szkoleń i warsztatów w ramach pod hasłem Kwiecień - Miesiąc Wiedzy o Autyzmie.

Strona 1 z 2

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Lipiec 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form