Ułatwienia dostępu

Absolwenci

LOSY ABSOLWENTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Mury naszej szkoły opuściło już wielu kolegów. Jak wynika z poniższych informacji uczęszczają do Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracują zawodowo, zatrudnieni są w PPUH Radkom w Radomiu, gospodarstwie rolnym. Kilkunastu pozostaje w domu. Absolwenci cechujący się uzdolnieniami sportowymi biorą udział w zawodach lekkoatletycznych, w turniejach piłki nożnej, tenisa stołowego, bocce.

Wszystkim życzymy szczęścia i odnalezienia swojego miejsca w życiu.

Pozdrawiają :

Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, koledzy i koleżanki.

 

Rok szkolny 2017/2018

7 absolwentów

1  absolwent  przebywa na warsztatach terapii zajęciowej

6   absolwentów pozostaje w domu

Rok szkolny 2016/2017

6  absolwentów

2  absolwentów pracuje zawodowo

2 absolwentów przebywa na warsztatach terapii zajęciowej

2 absolwentów pozostaje w domu

Rok szkolny 2015/2016

6 absolwentów

1 absolwent podjął pracę zarobkową

5 absolwentów pozostaje w domu

Rok szkolny 2014/2015

8 absolwentów

1 absolwent uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej

7 absolwentów pozostaje w domu

Rok szkolny 2013/2014

5 absolwentów

2 absolwentów uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 absolwent podjął pracę zarobkową

2 absolwentów pozostaje w domu

Rok szkolny 2012/2013

13 absolwentów

11 absolwentów uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 absolwent podjął pracę zarobkową

1 absolwent pozostaje w domu

 

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami w następujący sposób:

 L.p

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

 1.

Szkoła   prowadzi księgę absolwentów

Na bieżąco

Sekretariat szkoły

 2.

Korespondencja z rodzicami

Styczeń

M. Delega   M. Kowalczyk

 3.

Zaproszenia absolwentów na uroczystości szkolne: Jasełka, Zabawa andrzejkowa, Zabawa Karnawałowa, uroczystości wielkanocne.

Wg harmonogramu imprez szkolnych

Koordynatorzy imprez

 4.

Zajęcia otwarte w klasach PP

Cztery razy w roku wg zaproszeń

Nauczyciele pracujący w klasach PP

 5.

Udział w zawodach sportowych

Wg zaproszeń

Nauczyciele prowadzący lekcję WF

 6.

Pomoc   psychologiczno-pedagogiczna

(Konsultacje z psychologiem i pedagogiem)

Dwa razy w roku,

wg potrzeb

Psycholog,   pedagog

 7.

Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele pracujący w szkole

 8.

Ewaluacja działań w pozyskiwaniu informacji o absolwentach – ankieta do rodziców /opiekunów

Dwa razy do roku

M. Delega   M. Kowalczyk

 9.

Zamieszczenie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły

Dwa razy do roku

M. Delega   M. Kowalczyk

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form