Ułatwienia dostępu

O szkole

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

 •  jest placówką publiczną, w której realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu).
 • pracujemy w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, opracowane dla każdego ucznia przez zespół nauczycieli i specjalistów, po dokonaniu wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.
 • zapewniamy współpracę z rodzicami ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań w zakresie edukowania i wychowania dzieci.
 • gwarantujemy spokojną, bezpieczną atmosferę w kameralnych warunkach.

W szkole funkcjonują:

 • Oddziały dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujące grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 Specjalna im. Św. Brata Alberta
 • kształcenie zintegrowane
 • klasy IV – VIII
 • (klasy I – III)
 • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  im. Św. Brata Alberta o trzyletnim okresie nauczania.
 • nauczanie indywidualne realizowane w każdej z powyższych typów szkół (zgodnie z orzeczeniami PPP.)

 

W ZSSiPO pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Pracę dydaktyczno - wychowawczą opieramy o  znane w  światowej oligofrenopedagogice metody:

 • metodę nauczania funkcjonalnego,
 • metodę dobrego startu,
 • elementy metody behawioralnej,
 • metodę rozwijania pojęć matematycznych E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • metodę F. Affolter,
 • kinezjologię edukacyjną P. Dennisona,
 • program rozwoju percepcji wzrokowej M. Frostig,
 • programy aktywności M.Ch. Knillów,
 • alternatywne metody komunikacji PCS - alternatywne metody komunikacji: piktogramy, program rozwoju komunikacji Makaton.

 

Posiadamy bardzo bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych:

 • terapia logopedyczna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne,
 • muzykoterapia,
 • glottodydaktyka,
 • trening słuchowy metodą A. Tomatisa,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego,
 • terapia zajęciowa,
 • usprawnianie widzenia
 • i inne w zależności od potrzeb uczniów

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów odbywa się na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, których oferta ciągle jest poszerzana. Obecnie prowadzimy:

 • koło muzyczne,
 • koło teatralne,
 • koło plastyczne,
 • koło ekologiczno – przyrodnicze,
 • koło turystyczne,
 • koło promocji zdrowia,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia na basenie,
 • sekcja „Tęcza II” Olimpiad Specjalnych,

 

Szkoła mieści się w nowym, funkcjonalnym, nowoczesnym budynku posiadającym:

 • podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • własny parking,
 • windę,
 • stołówkę,
 • łazienki i toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach,
 • sale lekcyjne dobrze wyposażone w odpowiednie, specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
 • biblioteka
 • gabinet pedagoga i psychologa,
 • salę do zajęć z zakresu terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej.
 • gabinet logopedyczny, wyposażony w sprzęt komputerowy i nowoczesne programy multimedialne,
 • sale do rewalidacji indywidualnej,
 • pracownie kuchenne,
 • pracownie do zajęć plastycznych i technicznych,
 • pracownię do terapii metodą Tomatisa,
 • salę doświadczania świata,
 • gabinet rehabilitanta,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • pracownię do terapii Biofeedback

Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek - czwartek - w godz. 7.00 - 17.00

piątek w godz. 7.00 - 16.40

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Czerwiec 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form