Ułatwienia dostępu

Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Św. Brata Alberta

Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 18 im. Św. Brata Alberta przy ZSSiPO działa od 1 września 2014r. Jest placówką nastawioną na pracę z dziećmi z autyzmem, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 3 roku życia do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Obecnie przedszkole liczy 11 oddziałów: 5 oddziałów dla dzieci z autyzmem i 6 oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Główne cele pracy przedszkola :

  1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny: wprowadzenie systemu PECS w grupie dzieci z autyzmem.
  2. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi.
  3. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
  4. Kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości, przynależności społecznej: (do rodziny, grupy rówieśniczej).
  5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
  6. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Praca z każdym dzieckiem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym opracowanym przez zespół specjalistów na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania oraz na Programie Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” dopuszczonym do użytku przez MEN.

Placówka zapewnia również dzieciom udział w zajęciach rewalidacji indywidualnej, tj.:

-     terapia logopedyczna,

-     muzykoterapia,

-     dogoterapia,

-     hydroterapia,

-     rehabilitacja ruchowa,

-     zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

-     integracja sensoryczna

-     hipoterapia

Na życzenie rodziców w przedszkolu organizowane są również zajęcia z religii.

Kadra pedagogiczna skoncentrowana jest na utrzymaniu wysokich standardów terapii. Realizacja tych standardów odbywa się głównie poprzez zindywidualizowane podejście do każdego z dzieci oraz zastosowanie innowacyjnych metod, m.in. PECS – the Pictures Exchange Communication System .

Troską przedszkola objęta jest cała rodzina dziecka, gdyż to środowisko ma największy wpływ na jakość terapii. Dzięki właściwie dobranym metodom, możliwe będzie ich przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w placówkach, gdzie w sposób optymalny będą się dalej rozwijały.

 

Galeria

Piki do pobrania:

1. Ramowy rozkład dnia przedszkole (Pobierz)

2. Regulamin rekrutacji (Pobierz)

3. Regulamin przedszkole (Pobierz)

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Czerwiec 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form