Pedagog

Zakres zadań pedagoga szkolnego obejmuje:

Zadania ogólno-wychowawcze

 •     kontrolę realizacji obowiązku szkolnego,
 •     współpracę z rodzicami. Prowadzenie konsultacji i udzielanie wskazówek
 •     jak postępować  z  dziećmi, jak lepiej wpływać na ich wychowanie i rozwój,
 •     prowadzenie porad, konsultacji i spotkań z rodzicami,
 •     współpracę z instytucjami i osobami zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  Poradnią  Zdrowia Psychicznego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 •     tworzenie dokumentów szkoły  (Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki).

 

Profilaktykę wychowawczą

 •     rozpoznawanie warunków życia uczniów,
 •     diagnozowanie zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
 •     udzielanie pomocy wychowawcom  i  nauczycielom
 •     w ich pracy z uczniami sprawiającymi  trudności wychowawcze,
 •     prowadzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych poruszających
 •     problematykę agresji, uzależnień, bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia,
 •     współpracę z kuratorami, sądem, Policją,

 

Indywidualną opiekę pedagogiczną

 •     udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, rozwiązywaniu
 •     trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych,
 •     indywidualną pomoc uczniom z zaburzeniami zachowania,
 •     prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i uspołeczniających,
 •     udział w Zespołach Terapeutycznych

 

Pomoc materialną

 •     dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających
 •     trudne warunki  materialne (wnioskowanie o dopłaty do obiadów),
 •     informowanie o możliwościach pozyskania pomocy socjalnej (stypendia, zapomogi), pomoc w wypełnianiu wniosków,
 •     współpracę z pracownikami socjalnymi OPS,
 •     wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin,
 •     zaniedbanych środowiskowo do  sądu rodzinnego,

 

Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań

 

Pedagog Krystyna Werdin

Godziny pracy  w roku szk. 2019/2020

Poniedziałek

8.00 - 12.00

Wtorek 12.00-16.00
Środa

8.00 - 13.00

Czwartek 11.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 12.00

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Marzec 2021 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz