Ułatwienia dostępu

Psycholog

Zadania psychologa w szkole:

 1. Zadania ogólno-wychowawcze:
 • współpraca z rodzicami uczniów - konsultacje i wskazówki dotyczące systemu wychowawczego w rodzinie, rozwiązywania trudności wychowawczych oraz podejmowania odpowiednich działań wspierających rozwój dzieci
 • porady i konsultacje dla rodziców - interwencja psychologiczna w przypadku trudnych sytuacji życiowych i rodzinnych, np. związanych z żałobą, kryzysami, w sytuacjach konfliktowych, itp.
 • okresowa analiza i ocena sytuacji wychowawczej uczniów poparta przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, wsparcie nauczycieli i wychowawców w opracowywaniu informacji o uczniu
 • promocja zdrowia, zdrowego stylu życia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • pomoc uczniom w radzeniu sobie z trudnościami powstającymi na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych
 • wsparcie uczniów w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i w danym środowisku
 • współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodki Pomocy Społecznej, pielęgniarka szkolna, stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i rodzin, itp.)
 1. Profilaktyka wychowawcza
 • Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów, współpraca z rodzicami nad poprawą sytuacji rodzinnej uczniów (mediacje, wsparcie w sytuacjach trudnych)
 • diagnozowanie zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami z  zaburzeniami zachowania, sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i szkoleń dla rodziców poruszających problematykę agresji, uzależnień, bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia,
 • współpraca z kuratorami, sądem, Policją, służbą zdrowia, itp.
 1. Zadania z zakresu indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej
 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży z trudnościami wychowawczymi
 • udzielanie uczniom pomocy w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi
 • aktualizowanie dokumentacji uczniów (opinie psychologiczne o wychowankach, pomoc rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznych)
 • udział w Zespołach Terapeutycznych
 • indywidualna opieka psychologiczna nad dzieckiem i rodziną, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami i terapeutami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych i zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwojowych
 1. Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań

 

 

Godziny pracy psychologa mgr Małgorzaty Szary

w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek

11.00 - 16.00

Wtorek

8.30 - 12.30

Środa

12.00 - 16.00

Czwartek

8.30 - 13.30

Piątek

10.00 - 14.00

 

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Kalendarz

« Grudzień 2023 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form