Ułatwienia dostępu

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2.
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 761), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Bartłomiejem Kida jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

Oświadczenie o prowadzeniu monitoringu wizyjnego

Niniejszym informuję, że w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych jest uruchomiony monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych (obejmujących wizję) na terenie korytarzy, przed wejściem głównym i wejściem bocznym do budynku, parkingu szkoły, placu zabaw, stołówki oraz ciągu kuchennym.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 7 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia placówki i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

MONITORING WIZYJNY W SZKOLE

Zgodnie z art. 222 i 223 Kodeksu pracy oraz z art. 5 i art. 6 ust. 1 lit. a, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), ZSSiPO posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny, który obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych - monitoring funkcjonuje całodobowo.

 1. Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, wychowanków, pracowników i osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia szkoły i terenu wokół Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu.
 2. Zgodnie z art. 111 Kodeks pracy monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników. Materiały powstałe w trakcie monitoringu będą wykorzystane jedynie w ww. celach, a dostęp do materiałów z monitoringu będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych, które dotyczą bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu nawet w przypadku ustania stosunku pracy.
 3. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 4. Osoby przebywające na terenie placówki są informowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie przy wejściu do szkoły w widocznych miejscach tabliczek informacyjnych przedstawiających znak graficzny informujący o objęciu dozorem kamer.
 5. Dyrektor przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych na terenie szkoły informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
 6. Osobami uprawnionymi do ciągłej obserwacji monitoringu w czasie rzeczywistym są osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.
 7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych, które dotyczą bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu nawet w przypadku ustania stosunku pracy.
 9. Zapis monitoringu realizowany przez rejestrator jako całość nie podlega archiwizowaniu. Nie są wykonywane również kopie bezpieczeństwa.
 10. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie w przypadkach związanych z incydentami bezpieczeństwa (stwierdzenia zagrożenia mienia lub bezpieczeństwa osób) jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych czynności prawnych, np. policji, prokuraturze, sądom, jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.
 11. Obraz zarejestrowany na monitoringu wizyjnym samoczynnie nadpisuje się po upływie 7 dni.
 12. Pracownikowi, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, przysługuje prawo:

- dostępu do treści danych,

- sprostowania i usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu.

 

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Tel / Fax: (48) 366 82 20

Tel / Fax: (48) 366 41 31

Email:

dyrektor@zssipo.radom.pl

sekretariat@zssipo.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod@zssipo.radom.pl

Administrator strony:

admin@zssipo.radom.pl

Jak dotrzeć

Polub Nasz profil

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form